Sugestie Dotyczące Rozwiązywania Problemów Dotyczących Debugowania Systemu Online WCF Z Klienta

Twój komputer nie działa tak jak kiedyś? Błędy i problemy systemu Windows można łatwo rozwiązać za pomocą tego niesamowitego narzędzia.

Ten przewodnik po koncie pomoże Ci tak, jakbyś widział jak na rynku debugować usługę WCF wyprodukowaną przez klienta.Aby debugować najlepszą usługę programu Visual Business 2010 WCF, wybierz Debuguj -> Dołącz do procesu. Sprawdź, jak zaznaczono pole wyboru „Pokaż procesy wszystkim użytkownikom” i/lub wybierz W3p sie.exe, używany powinien być IIS lub konkretna aplikacja, jeśli nie jest to możliwe. Ustaw punkt przerwania wywołania, ktoś, a później możesz skompilować debugowanie.

Dodać

 • 2 minuty związane z czytaniem
 • jak debugować aktywną usługę wcf z klienta

  W adaptacji programu Visual Studio 2012 można przełączyć się na rzeczywistą usługę WCF. Jeśli oprogramowanie WCF znajduje się w tym samym rozwiązaniu Visual Studio co klient, na pewno napotkasz punkty przerwania usługi w WCF.

  Aby kontynuować, debugowanie musi być włączone, jeśli chodzi o odpowiednią aplikację File.config na web.config. Aby uzyskać więcej informacji na temat swobodnego zwiększania możliwości debugowania i tworzenia ograniczeń podczas przenoszenia do systemów WCF, zapoznaj się z Ograniczeniami debugowania wcf.

  Aby przekazać usługę WCF, możesz

  Jak debugować aplikację usługi WCF?

  Zdefiniuj dobrego stopera w Service1.Youprzekompiluj wszystko, używając większości konfiguracji debugowania.Opublikuj małą witrynę internetową usług IIS7, jeśli potrzebujesz aplikacji projektu usługi wcf.Zacznij od aplikacji klienckiej, która wywołuje witrynę sieci Web IIS7.

  1. Utwórz rozwiązanie Visual Studio, które zawiera zarówno klienta WCF, jak i projekty online systemu WCF.

  2. W Eksploratorze rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy klienta WCF projektu, a także wybierz opcję Zainstaluj projekt startowy.

  3. Jak debugować klienta testowego WCF?

   Po utworzeniu innego projektu usługi WCF i naciśnięciu klawisza F5 w celu uruchomienia debugera, sam Host usługi WCF rozpoczyna hostowanie określonej usługi w projekcie. Następnie klient smakowy otwiera się i wcf wyświetla unikalną listę aktywnych punktów końcowych usług zdefiniowanych w pliku cf.Konfiguracja.

   Włącz debugowanie my w pliku app.config lub web.config. Zobacz Limity debugowania WCF.

   , aby uzyskać więcej wskazówek.ideal

  4. Ustaw punkt przerwania w lokalizacji właściciela domu projektu załącznika, od której chcesz zacząć. Zwykle kończy się to na krótko przed zapytaniem usługi WCF do usługi au.To Le

  5. zatrzymaj się, po rozpoczęciu pedałowania. Debuger automatycznie przeskakuje do usługi.

  Zobacz Zobacz też

 • Debugowanie usług WCF
 • Napotkano ograniczenia podczas debugowania WCF
 • Jak debugować samoobsługową usługę WCF
 • Komentarze

  Jak debugować usługę WCF nauczaną przez usługi IIS?

  1) element break, który ma być pierwszym widocznym wystąpieniem kodu studia, gdy tylko trafi on również do planu konserwacji WCF online na twoim komputerze. 2) Gdy każdy kod zatrzyma się w punkcie przerwania, zdefiniuj punkt przerwania w drugim przypadku w punkcie programu Visual Studio, w którym chcesz się zatrzymać, a następnie dołącz rzeczywisty proces w3wp.exe.

  Prześlij, aby ocenić komentarze

  Przyspiesz swój komputer w kilka minut

  Czy Twój komputer działa wolno? Czy doświadczasz regularnych awarii i zawieszeń? W takim razie czas na pobranie Restoro! To potężne oprogramowanie naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni pliki przed utratą lub uszkodzeniem i zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Dzięki Restoro możesz naprawić każdy problem z systemem Windows za pomocą zaledwie kilku kliknięć — nie jest wymagana wiedza techniczna! Więc po co czekać? Pobierz Restoro już dziś i ciesz się płynnym, stabilnym działaniem komputera.

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Uruchom program i wybierz skanowanie, które chcesz uruchomić
 • 3. Kliknij przycisk Przywróć i poczekaj na zakończenie procesu

 • W programie Visual Studio 2012 można bardzo dobrze wstrzyknąć dostarczoną usługę WCF. Jeśli ta usługa WCF jest specyficzna dla starego rozwiązania Visual Studio jako lidera, powiedziałbym, że naprawdę możesz użyć punktów przerwania w usłudze WCF.

  Debugowanie .musi .być .włączone .we wszystkim .aplikacji .config .lub .plikach .dla .stepping.i web.config. Aby uzyskać wskazówki dotyczące włączania ograniczeń debugowania podczas wywoływania usług WCF, zobacz Ograniczenia, kiedy debugować wcf.

  Połącz z usługą WCF

  1. Utwórz ważne, odpowiednie rozwiązanie programu Visual Studio, zawierające szereg programów WCF Client i WCF Enterprise .

  2. W Eksploratorze rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy klienta projektu budowlanego WCF i wybierz opcję Jak zainstalować projekt startowy.

  3. Włącz wbudowane debugowanie jednego konkretnego pliku app.config lub web.config, którego doświadczasz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz te sekcję Ograniczenia debugowania WCF.

  4. Ustaw dowolny punkt przerwania w kliencie projektu, w którym cała rodzina chce rozpocząć przeglądanie. Zazwyczaj do tego czasu powinno to nastąpić na krótko przed usługą WCF. Dla

  5. Uruchom punkt przerwania, uruchom, w którym do przodu. Krok debugowania jest szybko dołączany do pliku usługi.

  Zobacz Zobacz też

 • Debugowanie usług WCF
 • Limity debugowania WCF
 • Jak debugować określoną lokalną usługę WCF
 • 2 minuty czytania
 • Prezentacja

  Oto typowe trzy różne procesy umożliwiające rozpoczęcie debugowania usług WCF:

 • Podczas debugowania głównej akcji klienta, która wywołuje specjalistę. W tym miejscu pojawia się debugger, nawet produkty i usługi w żadnym wypadku nie muszą znajdować się w odpowiednim rozwiązaniu jako aplikacja kliencka.
 • Podczas debugowania wiarygodnego procesu wiodącego, który wymaga nowego produktu, usługa powinna być korzystną częścią Twojego rozwiązania.
 • Jeżeli w naturalny sposób korzystasz z dołączania do procesu, przechodzisz do działającej usługi. Może to być miejsce, w którym rozpoczyna się debugowanie w samej usłudze.Wizualne
 • Debugowanie i Studio 2008

  W programie Visual Studio 2008 użytkownik może rejestrować się przy użyciu programu WCF. Możesz użyć takiego raportu, aby dotrzeć do punktów przerwania usługi. Gdy wcf usługa WCF ma wysoki poziom w tym samym systemie, co niektórzy klienci.

  Aby ten krok działał poprawnie, należy włączyć debugowanie dotyczące pliku app.config lub web.config. Dwóch z nas porozmawia o wymuszeniu późniejszego włączenia debugowania.

  Jak wykonywać zachowania w usłudze WCF

 • Najpierw utwórz godne zaufania studio wizualne, które zawiera zarówno nowy program WCF, jak i projekty platformy WCF.
 • Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy firmę klienta WCF w Eksploratorze rozwiązań i wybierz „Ustaw ze względu na projekt startowy”.
 • Następnie włącz debugowanie w całym app.config lub web.config
 • Ustaw punkt przerwania w punkcie użycia pamięci flash, który chcesz uruchomić po stronie mojego klienta (po prostu wywołaj przed naszą własną funkcją WCF). Uruchom dla
 • Teraz zatrzymaj się i zacznij pedałować. Debuger automatycznie zaloguje usługę.
 • Ograniczenia podczas debugowania usług kilku typów wcf

  1. Zaloguj się do usługi typowoALE

 • Aby rozpocząć wdrażanie różnych aplikacji osobistych, musisz spełnić następujące wymagania:
 • Musisz wywołać oprogramowanie synchronicznie przy użyciu obiektu niestandardowego. Wschód
 • Niewątpliwie jednostronna praca z umową jest zwykle zabroniona.
 • Debugowanie musi być włączone.
 • 2.Wyjdź z określonej usługi.

  Ograniczenia są w pewnym stopniu takie same jak ostatnie, z wyjątkiem tego, że debuger musi tutaj umieścić klienta.

  Jak mogę debugować usługę WCF utrzymywaną w usłudze Windows?

  Uruchom VS w trybie weryfikacji.Wybierz „Dołącz” z wyboru „Debugowanie”, aby je przetworzyć.Wybierz proces zabezpieczeń.Ustaw punkt przerwania jako część własnej usługi.

  Dotyczy to sytuacji, gdy debuger może być odwiedzającym witrynę i podłączać się w drodze do usługi. , debugger all-inclusive pozostaje połączony z produktem, który uruchomiłeś z klienta, kupując przycisk Start lub w drodze wykonania. Debugujemy, czy cierpisz z powodu dołączenia każdego z naszych klientów dla klienta za pomocą “Procesu dołączania”.

  Ale chociaż uprzejmie dołączyłeś nasz debugger do usługi, często debugger nie jest jeszcze dołączony do wszystkich klientów. W takim przypadku musisz najpierw połączyć się z procesem, który ręcznie łączy się z klientem.
  jak debugować produkt wcf od klienta

  Debugowanie musi być wyposażone color=”#00008B”

 • Automatyczne łączenie procedury handlowej przez usługę ma następujące ograniczenia:
 • W takim przypadku usługa musi nadal być częścią programu czyszczącego, który można znaleźć, a także debugować.

  [Windows] Oprogramowanie, które sprawi, że Twój komputer znów będzie działał jak nowy

  Troubleshooting Tips For Debugging A WCF Service From A Client
  클라이언트를 통해 WCF 서비스를 디버깅하기 위한 문제 해결 항목
  Решения по устранению неполадок при отладке службы WCF через клиент
  Suggerimenti Per La Risoluzione Dei Problemi Relativi Al Debug Di Un Servizio WCF Da Quel Client
  Faits De Dépannage Pour Le Débogage D’un Service WCF Sur Un Client
  Felsökningstips Avsedda För Felsökning Av En WCF-tjänst Från En Lämplig Klient
  Dicas De Solução De Problemas Para Depurar Um Serviço WCF De Um Cliente
  Tips Voor Het Oplossen Van Problemen Bij Het Debuggen Van Een WCF-service Van Elke Client
  Consejos Para Solucionar Problemas Relacionados Con La Depuración De Un Servicio WCF Desde Un Cliente Adecuado
  Tipps Zur Fehlerbehebung Zum Debuggen Aller WCF-Dienste Von Einem Client